Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem 

Liiklus mootorratturitele ja mopeedijuhtidele ohutumaks

Praktiline ja põnev…

Mootorratas koos ratturiga linnaliikluses Meie teedel on üha enam mootorrattaid ja mopeede. Eriti linnades pakuvad nad lahendust üha tihenevale liiklusele, vähestele parkimisvõimalustele ning sõiduauto omamisega seotud suurtele kuludele.
Liiklejate hulgas on nii võimsal mootorrattal vaba aega veetvaid rattureid kui ka mopeede oma igapäevaseks transpordiks kasutavaid töötajaid ja noori. Ajavahemikus 2001–2007 suurenes mootorrataste arv Euroopa teedel 34%.

… kuid mitte ohutu

Võrreldes sõiduautodega on mootorrattad ja mopeedid vähem stabiilsed, vähem nähtavad ning pakuvad juhile vähem kaitset. Surmaga lõppevate ja tõsiste õnnetuste arv on nende puhul ebaproportsionaalselt suur. Enamik õnnetusi leiab aset linnades ning on põhjustatud inimlikust veast. 
Näiteks hukkus 2008. aastal vähemalt 6800 ratturit. See tähendab, et mootorratturid ja mopeedijuhid moodustasid ainult 2% kõigist liiklejatest, kuid tervelt 17% surmajuhtumitest liikluses. Ligikaudu üks kolmest ohvrist mootorratturite ja mopeedijuhtide hulgas on alla 25 aastane, kuid ka keskealiste ratturitega juhtunud õnnetuste arv on suurem kui autojuhtide puhul.

Mootorratturite ja mopeedijuhtide ohutuse parandamine

ELi jõupingutused juhtimise, teede ning sõidukite ohutuse parandamiseks keskenduvad järgmisele: