Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek 

Cyklister

Det är bättre för hälsan att cykla än att ta bilen. Det blir dessutom mindre buller, utsläpp och andra problem som biltrafiken orsakar. Med några enkla säkerhetsåtgärder, som att använda hjälm och cykelbanor, kan man minska skaderisken vid en olycka.

Allmänna regler

CyklistViss säkerhetsutrusning är obligatorisk på alla cyklar – bromsar, ringklocka och reflexer. I vissa EU-länder finns fler regler – om synlighet, hjälm, barnsadlar och minimiålder för att få cykla på allmän väg.

Fordonsdesign

Genom bättre design på bilar och tunga fordon kan man minska skaderisken för cyklister och fotgängare. Exempelvis kan krockvänliga bilfronter och döda vinkeln-speglar på lastbilar rädda livet på upp emot 2 000 fotgängare och cyklister varje år.

Inom projektet Aprosyspdf har man utvecklat nya testmetoder för bilfronter för att bedöma vad som händer med fotgängare och cyklister vid en krock. Man undersökte olika laminerade material som kan gå sönder utan att formen förstörs eller faller sönder. Sådana material skulle vara särskilt bra för cykelhjälmar. Inom projektet Watch-over arbetar man med ny kommunikationsteknik och videosensorer för att hjälpa förare att upptäcka cyklister och fotgängare i besvärliga trafiksituationer.

Trafikplanering

Om man separerar cyklisterna från motortrafiken med hjälp av korsningsfria cykelvägar, bidrar man till att minska antalet kollisioner mellan bilar och cyklar. Områden med begränsad hastighet (t.ex. 30 km/timme) kan också minska antalet olycksfall eller hur allvarliga de blir.