Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem 

Jalgratturid

Jalgrattaga sõitmine on autosõidust tervislikum. Samuti aitab see vähendada müra, saastet ning liiklusummikuid. Lihtsad ohutusmeetmed – jalgrattakiivri kandmine ja jalgrattateede kasutamine – võivad vähendada õnnetuses vigasaamise riski.

Üldeeskirjad

JalgratturMõned põhilised ohutusseadmed, nagu pidurid, kell ja helkurid, peavad olema kõigil jalgratastel. Mõnedes ELi liikmesriikides kehtivad täiendavad eeskirjad seoses nähtavuse, kiivri ja lastetoolide kasutamise ning avalikel teedel jalgrattaga sõitmise miinimumvanusega.

Sõidukite konstruktsioon

Sõiduautode ja raskeveokite konstruktsiooni täiustamisega võidakse vähendada jalgratturite ja jalakäijate vigastamise ohtu kokkupõrkel. Näiteks selliselt kujundatud autode esiosadega, mis kokkupõrkel võimalikult väikest kahju tekitavad, ning veoautode pimealapeeglitega võib igal aastal säästa kuni 2 000 jalakäija ja jalgratturi elu.

Projekti APROSYSpdf raames töötati välja uued sõidukite esiosade katsetusmeetodid, et hinnata nende mõju jalakäijatele ja jalgratturitele. Samuti uuriti laminaatmaterjale, mis võivad murduda, kuid ei kaota oma kuju ega purune tükkideks. Sellised materjalid oleksid eriti kasulikud jalgrattakiivrite puhul. Projekt WATCH-OVER edendab uue side- ja videosensortehnoloogia väljaarendamist, et aidata sõidukijuhtidel jalgrattureid ja jalakäijaid keerukas liikluses paremini märgata.

Liikluse korraldamine

Jalgrataste eraldamine mootorsõidukitest katkestamata jalgrattaradadaega aitab vähendada autode ja jalgrataste kokkupõrkeohtu. Vähendatud piirkiirusega (30 km/h) rahustatud liiklusega alad võivad ohtu ning õnnetuste tõsidust samuti vähendada.