Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου 

Ποδηλάτες

Η ποδηλασία κάνει καλό στην υγεία και παράλληλα μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση, τους θορύβους και τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Υιοθετώντας απλά μέτρα ασφαλείας, όπως το να φοράτε κράνος και να χρησιμοποιείτε τους ειδικούς ποδηλατόδρομους, μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού σε ατύχημα.

Γενικοί κανόνες

ΠοδηλάτηςΌλα τα ποδήλατα πρέπει να πληρούν βασικούς κανόνες ασφαλείας, π.χ. για τα φρένα, το κουδούνι, και τους ανακλαστήρες. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ισχύουν πρόσθετοι κανόνες, π.χ. σχετικά με την ορατότητα, τα κράνη, τα παιδικά καθίσματα και το ελάχιστο όριο ηλικίας για ποδηλασία σε δημόσιους δρόμους.

Σχεδιασμός οχημάτων

Ο κίνδυνος τραυματισμού των ποδηλατών ή των πεζών σε περίπτωση πρόσκρουσης είναι δυνατό να μειωθεί με τη βελτίωση του σχεδιασμού των αυτοκινήτων και των βαρέων οχημάτων. Για παράδειγμα, με πρόσθια τμήματα αυτοκινήτων ειδικά σχεδιασμένα για περιπτώσεις σύγκρουσης και καθρέπτες "τυφλού σημείου" θα μπορούσαν να σωθούν έως και 2.000 ζωές πεζών και ποδηλατών κάθε χρόνο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος APROSYSpdf αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι δοκιμών για την αξιολόγηση της συμβολής των πρόσθιων τμημάτων αυτοκινήτων σε πεζούς και ποδηλάτες σε περίπτωση πρόσκρουσης. Εξετάστηκε επίσης η χρήση υλικών από επάλληλες στρώσεις τα οποία δεν χάνουν τη φόρμα τους ούτε διαλύονται κατά την πρόσκρουση. Η χρήση τέτοιου είδους υλικών ενδείκνυται για τα κράνη ποδηλασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος WATCH-OVER αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και βιντεοαισθητήρων που θα βοηθούν τους οδηγούς να εντοπίζουν ποδηλάτες και πεζούς σε αντίξοες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Διαχείριση κυκλοφορίας

Ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας ποδηλάτων από αυτή των μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω μη διακοπτόμενων ποδηλατόδρομων συμβάλλει στη μείωση των συγκρούσεων αυτοκινήτων και ποδηλάτων. Ο κίνδυνος αλλά και η σοβαρότητα τέτοιου είδους ατυχημάτων μπορεί να μειωθεί και μέσω της οριοθέτησης περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με χαμηλό όριο ταχύτητας (30 χλμ την ώρα ή 20 μίλια την ώρα).