Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo 

Národné stratégie a akčné plány v oblasti bezpečnosti cestnej premávky

Mnohé krajiny EÚ prijali oficiálne strategické dokumenty, v ktorých sú uvedené ciele a plány ich činnosti v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Osvedčené postupy

Osvedčené postupy jednotlivých krajín sumarizuje publikácia Road safety planning (Plánovanie bezpečnosti cestnej premávky – príklady z národných stratégií)pdf(324 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Ide o neformálne odporúčania Komisie, ktoré majú skôr podnietiť ďalšie úvahy. Publikácie môžu byť v budúcnosti obohatené o ďalšie príklady.

Dokument na základe analýzy vnútroštátnych postupov a poznatkov pripravila skupina EÚ na vysokej úrovni pre bezpečnosť cestnej premávky zložená zo zástupcov národných vlád v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Národné stratégie

Na tejto stránke budeme takisto postupne uverejňovať národné stratégie a akčné plány v oblasti bezpečnosti cestnej premávky hneď, ako budú k dispozícii.

Ďalšie dôležité informácie

Click on the map below to access information about individual countries

ltu lva est svk cze hun bgr grc hrv svn pol aut ita deu nld dnk fin swe nor gbr irl cyp esp prt fra mlt