Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu  

Valsts ceļu satiksmes drošības stratēģijas un rīcības plāni

Daudzas ES valstis ir pieņēmušas oficiālu stratēģiju, kurā izklāstīti ceļu satiksmes drošības plāni un šajā jomā izvirzītie mērķi.

Paraugprakse

Paraugprakses pārskatu varat atrast dokumentā par dažādu valstu pieeju ceļu satiksmes drošības plānošanaipdf(324 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  (angļu val.).

Tie nav Eiropas Komisijas oficiālie ieteikumi, bet gan viela pārdomām. Laika gaitā tiks pievienoti arī citi piemēri.

Šo dokumentu sagatavoja ES Augsta līmeņa grupas ceļu satiksmes drošības jautājumos, kurā strādā par ceļu satiksmes drošību atbildīgie ES valstu valdību pārstāvji. Dokumenta pamatā ir valstu prakses un ideju analīze.

Valstu stratēģijas

Šajā lapā publicēsim valstu ceļu satiksmes drošības stratēģijas un rīcības plānus, kolīdz tie būs pieejami.

Cita būtiska informācija

Click on the map below to access information about individual countries

ltu lva est svk cze hun bgr grc hrv svn pol aut ita deu nld dnk fin swe nor gbr irl cyp esp prt fra mlt