Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου 

Εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για την οδική ασφάλεια

Πολλές χώρες της ΕΕ εκδίδουν επίσημα έγγραφα στρατηγικής με τους στόχους και τα σχέδια για την οδική ασφάλεια.

Βέλτιστες πρακτικές

Στο έγγραφο Road safety planning – national approaches pdf(324 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου (Σχεδιασμός της οδικής ασφάλειας - εθνικές προσεγγίσεις) θα βρείτε διάφορες βέλτιστες πρακτικές.

Πρόκειται για άτυπες συστάσεις της Επιτροπής, οι οποίες προορίζονται μάλλον για να δώσουν τροφή σε προβληματισμό. Ενδέχεται να προστεθούν περισσότερα παραδείγματα στο μέλλον.

Το έγγραφο συνέταξε η ομάδα υψηλού επιπέδου για την οδική ασφάλεια, στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, και βασίζεται σε ανάλυση εθνικών πρακτικών και ιδεών.

Εθνικές στρατηγικές

Στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύουμε επίσης εθνικές στρατηγικές/σχέδια δράσης για την οδική ασφάλεια, μόλις αυτά είναι διαθέσιμα.

Άλλες βασικές πληροφορίες

Click on the map below to access information about individual countries

ltu lva est svk cze hun bgr grc hrv svn pol aut ita deu nld dnk fin swe nor gbr irl cyp esp prt fra mlt