Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта 

Национални стратегии и планове за действие в областта на безопасността на движението по пътищата

Много държави от ЕС приемат официални стратегически документи, с които се определят цели и планове за работа в областта на пътната безопасност.

Най-добри практики

Преглед на най-добрите практики се съдържа в Планиране на пътната безопасност — национални подходиpdf(324 kB) Избор на превод за предходната връзка .

Те не представляват официални препоръки на Комисията, а целта им е по-скоро да послужат като материал за размисъл. Още примери могат да бъдат добавени с течение на времето.

Документът беше изготвен въз основа на анализ на националните практики и идеи от групата на високо равнище по въпросите на пътната безопасност, в която участват компетентни представители на правителствата на страни от ЕС.

Национални стратегии

На тази страница ще публикуваме и националните стратегии за пътна безопасност/плановете за действие, веднага след като те бъдат оповестени.

Друга важна информация

Click on the map below to access information about individual countries

ltu lva est svk cze hun bgr grc hrv svn pol aut ita deu nld dnk fin swe nor gbr irl cyp esp prt fra mlt