Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek 

Säkrare vägar för motorcyklar och mopeder

Praktiska och roliga…

Motorcyklist i stadstrafik Allt fler motorcyklar och mopeder (”motordrivna tvåhjulingar”) kör på våra vägar. Särskilt i storstäderna kan de vara en lösning på problem som ökande trafik, brist på parkeringsplatser och höga bilkostnader.
Motorcyklisterna är en blandad skara. Det rör sig om allt från nöjesåkare på tunga maskiner till ungdomar och yrkesmänniskor som varje dag åker till skolan eller jobbet med sin moped. Mellan 2001 och 2007 ökade antalet mc-förare i EU med 34 procent.

…men sårbara

Jämfört med bilar är motorcyklar och mopeder inte lika stabila och synliga, och föraren har inte samma skydd. Motorcyklister är oproportionerligt ofta inblandade i dödliga och allvarliga olyckor. De flesta sker i stadstrafik och beror på den mänskliga faktorn.
Minst 6 800 förare omkom exempelvis 2008. Det innebär att motorcyklisterna stod för runt 17 procent av alla dödsolyckor på vägarna trots att de bara utgör 2 procent av trafikanterna. Vart tredje offer är under 25 år, men även medelålders mc-förare råkar oftare ut för olyckor än bilförare i samma åldersgrupp.

Bättre trafiksäkerhet

EU arbetar för att göra trafik, vägar och fordon säkrare genom