Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo 

Varnost motoristov v prometu

Praktični in hitri …

Motorist v mestnem prometu Na cestah je vse več motorjev in mopedov. Predvsem v mestih so praktično prevozno sredstvo, saj ne povzročajo prometnih zastojev, ne potrebujejo veliko parkirnega prostora in so cenejši od avtomobilov.
Težki motorji so predvsem za ljubitelje dolgih voženj, mopedi za vožnjo v šolo in službo. Od leta 2001 do leta 2007 se je število motorjev na evropskih cestah povečalo za 34 %.

… toda nevarni

V primerjavi z avtomobili so motorji manj stabilni, manj vidni, voznika manj zaščitijo. Odstotek nesreč s smrtnim izidom ali hudimi poškodbami je med motoristi nesorazmerno velik. Večina nesreč se pripeti v mestih, največkrat je kriv človek.
Leta 2008 je v nesrečah umrlo več kot 6800 motoristov. Motoristi predstavljajo samo 2 % prometnih udeležencev, a kar 17 % smrtnih žrtev nesreč. Vsaka tretja žrtev med motoristi je mlajša od 25 let, pri motoristih srednjih let so nesreče pogostejše kot pri avtomobilistih enake starosti.

Boljša varnost motoristov

EU si prizadeva za varnost v prometu predvsem z:

  • prometno vzgojo, standardiziranimi vozniškimi dovoljenji za motor in najnižjo dovoljeno starostjo – Direktiva 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih;
  • raziskovalnimi projekti v zvezi z varovalnimi ograjami (SMART RRSpdf), senzorji, ki opozarjajo udeležence v prometu na navzočnost drugih udeležencev (WATCH-OVER), sistemi za pomoč voznikom in drugimi inteligentnimi napravami za motoriste (SAFERIDER).