Mobilita a doprava

Celodenné svietenie

Špeciálne svetlomety na celodenné svietenie sa zapínajú automaticky po naštartovaní motora. Významným spôsobom zvyšujú viditeľnosť osobných áut a iných vozidiel.

V mnohých krajinách je používanie svetiel povinné iba za tmy. Denné svetlá (denné prevádzkové svietidlá) sú však určené na celodenné svietenie. Ich úlohou nie je zlepšiť osvetlenie cesty pre vodiča, ale zvýšiť viditeľnosť vozidla pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Denné prevádzkové svietidlá spotrebujú iba 25 až 30 % energie potrebnej na zásobovanie stretávacích svetlometov.

Legislatíva

Od roku 2011 budú svetlomety na celodenné svietenie (denné prevádzkové svietidlá) povinné pre všetky nové osobné autá a malé úžitkové vozidlá v EÚ. Pre nákladné autá a autobusy bude toto nariadenie platiť od augusta 2012. Inštalácia špeciálneho osvetlenia do vozidiel, ktoré sú už na trhu, nebude povinná. V súčasnosti uplatňuje právne predpisy o celodennom svietení 17 členských štátov EÚ.

Viac o pravidlách celodenného svietenia a jeho vplyve