Mobilitāte un transports

Dienas gaitas lukturi

Dienas gaitas lukturi iedegas vienmēr, iedarbinot motoru. Pateicoties tiem, automašīnas ir daudz vieglāk pamanāmas uz ceļa.

Daudzās valstīs automašīnu lukturi obligāti jāieslēdz tikai diennakts tumšajā laikā. Tomēr dienas gaitas lukturus lieto arī tad, ja ārā ir pavisam gaišs. Tie nevis palīdz vadītājam labāk saskatīt ceļu, bet gādā par to, lai viņa automašīna būtu labāk pamanāma citiem satiksmes dalībniekiem. Dienas gaitas lukturi patērē tikai 25-30 % no enerģijas, kas vajadzīgai parasto priekšējo lukturu darbībai.

Tiesību akti

Kopš 2011. gada ES dienas gaitas lukturi būs obligāti jāiekļauj visu jauno vieglo automašīnu un mazo komercauto komplektācijā. 2012. gada augustā šie noteikumi stāsies spēkā attiecībā uz kravas automašīnām un autobusiem. Līdz šim izlaistās automašīnas nebūs jāpārveido. Pašlaik noteikumi par dienas gaitas lukturiem tādā vai citādā veidā ir spēkā 17 ES dalībvalstīs.

Sīkāk par noteikumiem attiecībā uz dienas gaitas lukturiem