Liikenne ja liikkuminen

Huomiovalot

Erityiset huomiovalot (Daytime Running Lights, DRL-valot) syttyvät automaattisesti aina, kun ajoneuvon moottori käynnistetään. Ne lisäävät henkilöautojen ja muiden ajoneuvojen näkyvyyttä huomattavasti.

Monissa maissa ajovalojen käyttö on pakollista vain pimeällä. Huomiovalot (DRL-valot) on kuitenkin suunniteltu käytettäviksi myös päiväsaikaan. Niiden tehtävänä ei ole auttaa kuljettajaa näkemään tietä, vaan auttaa muita tienkäyttäjiä havaitsemaan ajoneuvo. Huomiovalot kuluttavat vain 25–30 % tavanomaisten lähivalojen käyttämästä energiasta.

Lainsäädäntö

Vuodesta 2011 alkaen huomiovalot tulevat pakollisiksi kaikissa uusissa henkilö- ja pakettiautoissa. Kuorma- ja linja-autoissa huomiovalot tulevat pakollisiksi elokuussa 2012. Vanhoihin autoihin ei valoja tarvitse asentaa jälkeenpäin. Tällä hetkellä huomiovaloista säädetään seitsemäntoista EU-maan lainsäädännössä.

Lisätietoa huomiovaloja koskevista säännöksistä ja niiden vaikutuksesta