Κινητικότητα και Μεταφορές

Φανοί πορείας για την ημέρα

Οι ειδικοί φανοί πορείας για την ημέρα ανάβουν αυτόματα όταν η μηχανή του οχήματος τίθεται σε λειτουργία. Οι φανοί αυτοί αυξάνουν σημαντικά την ορατότητα των αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων.

Σε πολλές χώρες η χρήση φανών είναι υποχρεωτική μόνον τη νύχτα. Ωστόσο, οι φανοί ημέρας έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι φανοί αυτοί δεν βοηθούν τον οδηγό να βλέπει τον δρόμο, αλλά βοηθούν τους άλλους χρήστες των δρόμων να βλέπουν το όχημα. Οι φανοί πορείας για την ημέρα καταναλώνουν μόνον το 25-30% της ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργία ενός συμβατικού φανού διασταύρωσης.

Νομοθεσία

Από το 2011 και μετά οι φανοί πορείας για την ημέρα θα είναι υποχρεωτικοί για όλα τα νέα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά στην ΕΕ. Αυτό θα ισχύει και για τα φορτηγά και τα λεωφορεία από τον Αύγουστο του 2012. Τα ήδη υπάρχοντα οχήματα δεν θα είναι απαραίτητο να εξοπλιστούν με τους φανούς αυτούς. Σήμερα 17 χώρες της ΕΕ έχουν ήδη θέσει σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τους φανούς πορείας για την ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες σχετικά με τους φανούς πορείας για την ημέρα και τον αντίκτυπό τους.