Mobilita a doprava

Světla pro denní svícení

Světla pro denní svícení („daytime running lights“ neboli DRL) se automaticky rozsvítí při nastartování motoru. Výrazným způsobem tak zlepšují viditelnost automobilů i ostatních vozidel.

Ve většině zemí je povinné požívat světlomety pouze za tmy. Světla pro denní svícení (DRL) se však zapínají i během dne. Neslouží řidiči k tomu, aby lépe viděl na cestu, ale pomáhají ostatním účastníkům silničního provozu zahlédnout vozidlo včas. Světla pro denní svícení spotřebovávají pouze 25–30 % energie nutné pro běžná tlumená potkávací světla.

Právní předpisy

Od roku 2011 budou muset být v EU světly DRL povinně vybaveny všechny nové automobily a malé dodávkové vozy. Od srpna 2012 to bude platit i pro nákladní automobily a autobusy. Staré vozy nebudou muset být DRL vybaveny dodatečně. V současné době platí předpisy ohledně DRL již v 17 zemích EU.

Další informace o pravidlech týkajících se DRL a jejich používání