Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου 

Ασφαλής φόρτωση οχημάτων και μη κανονικά φορτία

Η σωστή τοποθέτηση και πρόσδεση του φορτίου προλαμβάνει τραυματισμούς ανθρώπων, καταστροφές οχημάτων και περιουσίας και συμφόρηση εξαιτίας της απώλειας του φορτίου.

Ασφαλής φόρτωση

Το φορτίο που δεν είναι κατάλληλα στερεωμένο μπορεί να πέσει, να επηρεάσει την ισορροπία του οχήματος και μερικές φορές να το ανατρέψει και να προκαλέσει ατυχήματα με άλλα οχήματα. Έως και το 25% των ατυχημάτων με φορτηγά οφείλονται σε φορτία που δεν είναι καλά στερεωμένα. Κάθε χώρα της ΕΕ εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι μεταφορείς τις ελάχιστες απαιτήσεις όταν ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες.

Αγαπητέ επισκέπτη,

"Μετά τη δημοσίευση του αναθεωρημένου προτύπου EN 12195-1:2010 σχετικά με τον υπολογισμό της δύναμης τάνυσης για την ασφάλεια φορτίου, ορισμένα τμήματα των κατευθυντήριων γραμμών για την ασφαλή μεταφορά φορτίων επανεξετάζονται. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας το γεγονός αυτό όταν εφαρμόζετε τις κατευθυντήριες γραμμές."

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ κατάρτισε κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή μεταφορά φορτίωνpdf(9 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου .

Μη κανονικά φορτία

Η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει το μέγιστο βάρος και τις διαστάσεις που επιτρέπονται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Για τα φορτία που ξεπερνούν αυτά τα όρια, τα οποία χαρακτηρίζονται ως "μη κανονικά φορτία", απαιτούνται ειδικές άδειες από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές. Κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες για την έκδοση αυτών των αδειών, όσον φορά τη συνοδεία των οχημάτων, τα επιτρεπόμενα χρονικά πλαίσια, το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, κ.λπ. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει τις μεταφορικές εταιρείες.

κατευθυντήριες γραμμές για τα μη κανονικά φορτίαpdf(2 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Βλέπε επίσης τη συμφωνία της ΕΕ για την αποθήκευση και την ασφάλεια επικίνδυνων προϊόντων

Περισσότερα γύρω από το θέμα αυτό

Documents
Νομοθεσία