Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта 

Инфраструктура

Пътища

Пътищата се управляват от националните (или регионални или местни) власти. Въпреки това ЕС предоставя финансиране за подобряване на пътищата чрез фондовете за регионално развитие, Европейската инвестиционна банка и трансевропейските мрежи.

Трансевропейски мрежи (TEN)

Развитието на повечето мрежи от пътища в ЕС е ставало от национална гледна точка. Целта на Трансевропейската транспортна мрежа е изграждане на транспортна мрежа, която може да улесни потока от стоки и хора между държавите от ЕС.

Предвидено е мрежата да обхваща 90 000 км магистрали и висококласни пътища до 2020 г.

Проверка на пътищата

В крайна сметка ЕС ще играе роля в управлението на безопасността на пътищата, принадлежащи на TEN, чрез проверки за безопасност във фаза проектиране и редовни проверки на безопасността на мрежата.

Той финансира също проекти за инспекция и проверки като RIPCORD-ISERESTpdf, който проучи различни начини, по които инженерите могат да извършват проверки за безопасната експлоатация на пътищата. Проектът доведе до препоръки за добри практики при проверките за пътна безопасност.

Той разработи и програма за обучение на проверители на пътната безопасност чрез проекта EURO-AUDITSpdf. Това обучение стана необходимо заради нови закони на ЕС, изискващи проверки на всички пътни мрежи в държавите-членки, включително и тези с малко опит в подобни проверки.

Тунели

Инцидентите в тунели могат да бъдат много сериозни. Много от тунелите са стари и не са предназначени за натоварено движение.

Правото на ЕС определя минимални изисквания за безопасност в тунелите, включително мерки, предотвратяващи превръщането им в смъртоносни капани при инцидент.

До 2019 г. повече от 1300 км тунели по основни пътища ще трябва да бъдат модернизирани, за да отговарят на най-високите стандарти за безопасност.

Финансираният от ЕС проект SAFE-Tpdf предложи добри практики за решения за предотвратяване на инциденти в тунели.