Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek 

Yrkesförare

Trötthet och för hög hastighet ligger bakom många olyckor bland dem som kör lastbil, buss eller bil i jobbet. Trafikolyckor är den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken i västvärlden.

Körtid

Lastbil på vägTrötthet orsakar ungefär 20 procent av alla trafikolyckor med tunga fordon.

Det finns EU-regler som begränsar körtiden för yrkesförare som kör hela eller delar av sträckan inom EU.

De får köra högst 9 timmar per dag eller 56 timmar per vecka. Efter 4,5 timmar måste de ta en rast på minst 45 minuter.

Utbildning för yrkesförare

I direktiv 2003/59/EG finns krav på grundläggande kompetens och fortbildning för yrkesförare med C- och D-körkort.

Yrkesförarna måste visa att de har grundläggande kompetens genom att gå

  • en utbildning och göra ett ett teoretiskt prov
  • eller göra ett teoretiskt och ett praktiskt prov, utan någon obligatorisk utbildning innan.

Förarna måste gå 35 timmars fortbildning vart femte år för upprätthålla och uppdatera sina kunskaper.

Transport av farligt gods

Det finns särskilda EU-regler för vägtransport av farligt gods, framförallt för

  • klassificering av farliga ämnen och föremål
  • utbildning av personer som deltar i transporten
  • förpackning
  • märkning
  • fordon som transporterar farligt gods.

EU-reglerna är anpassade till de regler som gäller internationellt (den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa).

Navigationssystem

EU har också finansierat ett navigations- och förarstödsystem för tunga fordon genom projektet Heavyroute.

Systemet ska hjälpa förarna att hitta den bästa vägen med tanke på körtid, lämplig väg, broar och tunnlar (inte alla broar håller för tung trafik), bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Överlastning

Överlastning av tunga fordon är inte bara en säkerhetsrisk – det leder också till dyrare vägunderhåll och trafikstörningar.

EU-projektet Removepdf har studerat hur man kan se till att fordonen följer reglerna om tillåten lastvikt genom en teknik för att väga rullande fordon.