Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä 

Liikennekäyttäytyminen

Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa tieliikenneturvallisuuteen yksinkertaisin keinoin. Jos kaikki käyttäisivät turvavöitä, ajaisivat nopeusrajoitusten mukaan eivätkä tarttuisi rattiin alkoholin vaikutuksen alaisena, Euroopan teillä säästyisi vuosittain arviolta yli 12 000 ihmishenkeä.

Häiriötekijät
Kuljettajien on keskityttävä ympäröivään liikenteeseen koko ajan ei vain oman, vaan myös matkustajiensa ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden vuoksi.
Kuljettajakoulutus
On eräitä kuljettajatyyppejä, jotka voivat saada ajokortin vasta normaalien ajotuntien ohella annetun lisäopetuksen jälkeen. Esimerkiksi ammattikuljettajilla on EU:ssa oltava erikoiskoulutus. Lisäksi toistuvasti liikennerikkomuksista kiinni jääneiltä kuljettajilta vaaditaan osallistumista liikennekäyttäytymistä parantaviin koulutusohjelmiin.
Valvonta
Liikennesääntöjä on valvottava – ei vain rangaistusten vaan myös pelotevaikutuksen vuoksi sekä vastuullisen liikennekäyttäytymisen edistämiseksi.
Ajokyky
Turvavyöt
Turvavyöt ovat helpoin ja edullisin tapa välttää kolarissa loukkaantuminen. Turvavyöt ovat valmiina kaikissa autoissa. Vuodesta 2006 turvavöiden käyttö on ollut pakollista kaikissa ajoneuvoissa koko EU:n alueella.
Ylinopeus
Ylinopeus on yksi suurimmista liikenneturvallisuusongelmista, ja se lisää huomattavasti onnettomuusriskiä. Ylinopeus on merkittävin osatekijä noin 30 prosentissa kuolemaan johtavista liikenneonnettomuuksista.