Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek 

Körförmåga

Körförmåga

Tomflaska på krossad vindrutaDet finns en rad minimikrav för fysisk och psykisk lämplighet som europeiska förare måste uppfylla för att få körkort. De enskilda EU-länderna får dessutom införa strängare krav.

EU:s lagstiftning har ändrats så att man kan fortsätta att köra även om man lider av epilepsi, diabetes eller andra sjukdomar som kan påverka körförmågan, förutsatt att tillståndet kan kontrolleras.

För yrkesförare gäller strängare regler. Enligt den nya lagstiftningen måste de genomgå en hälsokontroll vart femte år.

Alkohol, droger och läkemedel i trafiken

Alkohol, droger och läkemedel ligger bakom nästan 25 % av alla bilolyckor och kräver varje år runt 10 000 människoliv i EU. I de flesta fall är det alkoholen som är boven, men andra substanser – både läkemedel och droger – utgör ett allt större problem.

I alla EU-länder finns en gräns för hur mycket alkohol en förare får dricka. För andra substanser saknas det än så länge lagstadgade gränsvärden, delvis på grund av att kunskapen är liten. Ännu svårare att bedöma riskerna blir det när olika droger och mediciner kombineras, något som befaras bli allt vanligare.

För att undersöka hur psykoaktiva ämnen, dvs. substanser som kan påverka hjärnan, inverkar på körförmågan inledde EU 2006 det fyraåriga projektet Druid. Det var ett av de största projekten i sitt slag med forskare från över 20 länder och en budget på 18 miljoner euro.

Polisen måste naturligtvis också kunna kontrollera om en förare är drogpåverkad. I en gemensam studie (Rosita 2)pdf undersökte EU och USA nyligen nio apparater för drogtester med hjälp av saliv och kom fram till att bara en var tillräckligt bra för att användas i trafikövervakningen.

Trötthet

Mellan 10 och 20 % av alla trafikolyckor beror på trötthet. Särskilt lastbilsförare är i farozonen. EU-lagstiftningen begränsar därför yrkesförarnas arbetstider.

Ett sätt att minska risken för olyckor på grund av trötthet är att utrusta fordonen med övervakningssystem som varnar förare som håller på att somna. EU har tagit fram riktlinjer för sådana system i projektet Awake.