Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo 

Spôsobilosť na vedenie vozidla

Spôsobilosť na vedenie vozidla

Prázdna fľaša na rozbitom čelnom skleNa získanie vodičského preukazu musia vodiči v Európe spĺňať minimálne normy pre telesnú a duševnú spôsobilosť. Jednotlivé krajiny EÚ však môžu zaviesť prísnejšie požiadavky.

Zrevidované právne predpisy EÚ osobám s epilepsiou, cukrovkou a ďalšími ochoreniami, ktoré môžu mať vplyv na vedenie vozidla, umožňujú šoférovanie pod podmienkou, že ich stav je pod kontrolou.

Na profesionálnych vodičov sa uplatňujú prísnejšie kontroly telesnej a duševnej spôsobilosti. Nové právne predpisy pre týchto vodičov zavedú povinnosť absolvovať lekársku prehliadku každých 5 rokov.

Alkohol, drogy a jazda

Jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog je faktor, ktorý je prítomný takmer v 25 % zrážok a v Európe má na svedomí okolo 10 000 obetí každý rok. Najčastejšou príčinou uvedených nehôd je alkohol. Ďalšie látky ako lieky a nelegálne drogy sa stávajú čoraz väčším problémom.

Všetky členské štáty EÚ stanovili limity na množstvo alkoholu, ktoré môže vodič pred cestou skonzumovať. Pre ostatné látky sa limity ešte musia určiť, čiastočne z dôvodu, že ich riziko stále nie je úplne preskúmané. Stanovenie rizika je ešte ťažšie v prípade užívania viacerých liekov súčasne, ktoré má narastajúci trend.

V roku 2006 EÚ začala realizovať 4-ročný projekt DRUID zameraný na preskúmanie vplyvu užívania liekov, ktoré ovplyvňujú vedomie (psychoaktívne lieky), na schopnosti vodiča za volantom. Ide o jeden z doteraz najrozsiahlejších projektov v tejto oblasti s rozpočtom 18 mil. EUR, na ktorom sa zúčastňujú vedci z vyše 20 krajín.

Aj polícia musí mať samozrejme prostriedky na zistenie užitia liekov. Nedávna spoločná štúdia EÚ a USA (ROSITA 2pdf) skúmala deväť zariadení na testovanie liekov vo vzorke slín – jedno zo zariadení bolo označené za dostatočne spoľahlivé na účely dopravných kontrol.

Únava

Únava je faktor, ktorý je prítomný v 10 až 20 % dopravných nehôd. Riziko havárie následkom únavy je obzvlášť vysoké v prípade profesionálnych vodičov nákladných vozidiel. Právne predpisy EÚ obmedzujú čas, ktorý môžu profesionálni vodiči stráviť za volantom.

Jeden zo spôsobov, ako znížiť počet uvedených nehôd, je vybaviť vozidlá zariadeniami, ktoré vodiča upozornia v prípade, že javí príznaky únavy a mikrospánku. Projekt EÚ AWAKE pripravil usmernenia pre takéto zariadenia.