Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst 

Zdolność do prowadzenia pojazdu

Zdolność do prowadzenia pojazdu

Pusta butelka oparta o stłuczoną przednią szybęKierowcy w Europie, by uzyskać prawo jazdy, muszą spełniać określone minimalne wymogi w zakresie sprawności fizycznej i umysłowej. Jednak w poszczególnych państwach mogą obowiązywać surowsze przepisy.

Jeżeli chodzi o epilepsję, cukrzycę i inne choroby mogące wpływać na zdolność do kierowania pojazdem, przepisy UE zmieniono tak, by osoby z takimi schorzeniami mogły kierować pojazdem, o ile stan ich zdrowia jest pod stałą kontrolą.

Surowiej kontrolowana jest fizyczna i umysłowa zdolność do jazdy u kierowców zawodowych. Nowe ustawodawstwo zobowiąże ich do poddawania się badaniom lekarskim co pięć lat.

Alkohol i narkotyki a kierowanie pojazdem

Kierowanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest przyczyną blisko 25 proc. wypadków, w których co roku ginie w Europie około 10 tys. osób. Zwykle chodzi o alkohol, jednak coraz większym problemem stają się także inne substancje – lekarstwa oraz nielegalne narkotyki.

We wszystkich krajach UE obowiązuje dopuszczalna norma spożycia alkoholu przez kierowców. Jeśli chodzi o inne używki, to granicznych wartości nie ustalono – po części dlatego, że ryzyko nie jest do końca zbadane. Określić jest je trudniej, jeżeli kierowca łączy różne używki, co niestety zdarza się coraz częściej.

W roku 2006 UE zainicjowała czteroletni projekt DRUID, by zbadać, jak zażywanie leków zmieniających stan umysłu wpływa na zdolność do kierowania pojazdem. To jedno z największych jak dotąd przedsięwzięć tego typu w Europie: przeznaczono na nie 18 mln euro, a do współpracy zaproszono naukowców z przeszło 20 krajów.

Naturalnie także policja musi mieć możliwość wykrywania używek. W ramach badania (ROSITA 2pdf) przeprowadzonego niedawno wspólnie przez UE i USA przetestowano dziewięć urządzeń do badania próbek śliny. Jedno z nich okazało się na tyle wiarygodne, że można będzie je stosować do kontroli drogowych.

Zmęczenie

Przyczyną 10–20 proc. wypadków drogowych jest zmęczenie. Na to ryzyko szczególnie narażeni są zawodowi kierowcy ciężarówek. Prawo UE określa dopuszczalną liczbę godzin ich pracy.

Aby ograniczyć liczbę wypadków wynikających ze zmęczenia, można wyposażyć pojazdy w system ostrzegający kierowców przed zaśnięciem. W ramach unijnego projektu AWAKE opracowano wytyczne w sprawie tworzenia takich systemów.