Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter 

Rijvaardigheid

Rijvaardigheid

Lege fles bij een gebroken autoruit.Automobilisten in Europa moeten voldoen aan minimumnormen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid om een rijbewijs te krijgen. Ieder EU-land kan echter strengere regels opleggen.

De EU-wetgeving is gewijzigd zodat mensen met epilepsie, diabetes en bepaalde andere ziekten die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, toch kunnen blijven rijden als hun symptomen bestreden kunnen worden.

Voor beroepschauffeurs gelden strengere regels wat betreft hun lichamelijke en geestelijke geschiktheid. Voortaan moeten zij zich om de vijf jaar medisch laten keuren.

Alcohol en drugs in het verkeer

Rijden onder invloed veroorzaakt bijna 25% van alle ongevallen en kost ieder jaar zo'n 10.000 levens in Europa. Bij de meeste ongevallen is er alcohol in het spel, maar ook andere stoffen (medicijnen en drugs) zijn een groeiend probleem.

Alle EU-landen hebben beperkingen vastgesteld aan de hoeveelheid alcohol die bestuurders mogen gebruiken. Voor drugs gelden nog geen wettelijke maxima, onder meer omdat de risico's nog niet volledig bekend zijn. Het wordt moeilijker om het gevaar in te schatten als bestuurders verschillende drugs combineren, en de vrees bestaat dat dit een groeiende trend is.

In 2006 startte de EU het DRUID-project om te onderzoeken hoe psycho-actieve stoffen de rijvaardigheid beïnvloeden. Aan dit project, een van de grootste in Europa tot nu toe met een budget van 18 miljoen euro, doen onderzoekers uit meer dan 20 landen mee.

Uiteraard moet de politie drugsgebruik ook kunnen vaststellen. Er bestaan apparaten om drugs op te sporen in speeksel. Bij een recente Amerikaans-Europese studie (ROSITA 2pdf) zijn negen van die apparaten getest, en een ervan bleek geschikt voor gebruik in het verkeer.

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een factor bij 10-20% van de verkeersongevallen. Vooral professionele vrachtwagenbestuurders lopen het risico door oververmoeidheid bij een ongeval betrokken te raken. In de EU-wetgeving is vastgelegd hoe lang zij mogen werken.

Om ongevallen te vermijden kan ook apparatuur worden ingebouwd die bestuurders waarschuwt als zij dreigen in te dommelen. Het EU-project AWAKE heeft daarvoor aanbevelingen opgesteld.