Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą 

Tinkamumas vairuoti

Tinkamumas vairuoti

Tuščias butelis ant sudaužyto priekinio stikloEuropos vairuotojai turi atitikti būtiniausius fizinio ir psichikos tinkamumo reikalavimus, kad gautų vairuotojo pažymėjimą, tačiau atskiros ES šalys gali nustatyti griežtesnius reikalavimus.

Buvo peržiūrėti ES teisės aktai siekiant, kad ir toliau galėtų vairuoti epilepsija, diabetu ir kitomis vairavimą paveikti galinčiomis ligomis sergantys žmonės, jei jų būklę galima kontroliuoti.

Profesionalių vairuotojų fizinis ir psichikos tinkamumas tikrinamas griežčiau. Pagal naujus teisės aktus bus reikalaujama, kad jie pasitikrintų sveikatą kas penkerius metus.

Alkoholis, narkotikai ir vairavimas

Su vairavimu apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų susiję beveik 25 % eismo nelaimių; dėl jo Europoje kasmet žūsta apie 10 000 žmonių. Nors daugumos šių nelaimių priežastis yra alkoholis, vis didesne problema tampa kitos medžiagos – vaistai ir neteisėtos narkotinės medžiagos.

Visos ES šalys riboja alkoholio, kurį gali suvartoti vairuotojai, kiekį. Kitų svaigiųjų medžiagų teisiniai apribojimai dar turi būti nustatyti – iš dalies dėl to, kad jų keliamas pavojus dar nevisiškai ištirtas. Nustatyti pavojų sunkiau, kai kartu pavartojama įvairių narkotikų. Nuogąstaujama, kad tokia tendencija stiprėja.

2006 m. ES pradėjo įgyvendinti ketverių metų projektą DRUID, kuriuo siekia ištirti, kaip kinta elgesys už vairo vartojant psichiką veikiančias (psichoaktyviąsias) medžiagas. Kol kas tai vienas didžiausių tokių projektų Europoje: jo vertė – 18 mln. eurų, jame dalyvauja daugiau kaip 20 šalių mokslininkai.

Žinoma, policija taip pat turi turėti galimybę nustatyti, ar vartota narkotikų. Neseniai ES ir JAV atlikus tyrimą (ROSITA 2pdf) buvo išbandyti devyni narkotikų tyrimo prietaisai, su kuriais naudojami seilių mėginiai. Buvo nustatyta, kad vienas iš jų pakankamai patikimas patikrinimams keliuose atlikti.

Nuovargis

Nuovargis turi įtakos 10–20 % eismo įvykių. Pavojus dėl nuovargio patekti į avariją ypač didelis profesionaliems sunkvežimių vairuotojams. ES teisės aktais ribojamas šių vairuotojų darbo laikas.

Vienas iš būdų sumažinti tokių avarijų skaičių galėtų būti transporto priemonėse įmontuotos stebėjimo sistemos, kurios įspėtų pradedančius snūduriuoti vairuotojus. Pagal ES projektą AWAKE buvo parengtos šių sistemų įgyvendinimo gairės.