Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä 

Ajokyky

Ajokyky

Tyhjä lasipullo ja särkynyt tuulilasiKaikissa EU-maissa on tietyt fyysistä ja henkistä terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset ajokortin saamiselle. Kukin EU-maa voi kuitenkin ottaa käyttöön myös tiukempia vaatimuksia.

EU-lainsäädäntöä on uudistettu niin, että myös epilepsiaa, diabetesta tai muita ajokykyyn mahdollisesti vaikuttavia sairauksia sairastavat henkilöt voivat edelleen ajaa autoa, jos heidän sairautensa on hallinnassa.

Ammattikuljettajien fyysistä ja henkistä ajokykyä koskevat vaatimukset ovat tiukempia. Uudet lait edellyttävät, että ammattikuljettajat käyvät terveystarkastuksessa viiden vuoden välein.

Alkoholi, huumeet ja ajokyky

Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen on osatekijänä lähes 25 prosentissa kolareista ja aiheuttaa Euroopassa noin 10 000 hengen menetyksen joka vuosi. Useimmiten näissä onnettomuuksissa mukana on alkoholi, mutta muut aineet – niin lääkkeet kuin laittomat huumeetkin – ovat kasvava ongelma.

Kaikissa EU-maissa on rajoituksia sille, miten paljon alkoholia kuljettaja saa olla nauttinut. Muille aineille ei laissa ole erikseen asetettu sallittuja määriä, osaksi sen vuoksi, ettei riskejä vielä täysin tunneta. Vaarallisuuden arviointi muuttuu vaikeammaksi silloin, kun useita päihteitä käytetään yhtä aikaa, minkä pelätään muuttuvan yhä yleisemmäksi.

Vuonna 2006 EU:ssa käynnistettiin nelivuotinen DRUID-hanke, jossa tutkittiin, miten mieleen vaikuttavat (ns. psykoaktiiviset) lääkkeet vaikuttavat ajokykyyn. Tämä 18 miljoonan euron hanke on yksi suurimmista tähänastisista ajokykyä koskevista tutkimuksista, ja siinä oli mukana tutkijoita yli 20 maasta.

Myös poliisin täytyy tietenkin pystyä tunnistamaan päihteiden käyttö. EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisessä ROSITA 2pdf -tutkimuksessa kokeiltiin yhdeksää erilaista sylkinäytteistä tehtävää huumetestiä, joista yhden todettiin olevan riittävän luotettava, jotta sitä voidaan käyttää ratsioissa.

Väsymys

Väsymys on osatekijänä 10–20 prosentissa liikenneonnettomuuksista. Erityisesti työkseen rekka-autoa ajavat ovat vaarassa joutua kolariin väsymyksen vuoksi. EU-lainsäädännöllä rajoitetaan ammattikuljettajien enimmäisajoaikoja.

Väsymyksestä johtuvia onnettomuuksia voitaisiin vähentää esimerkiksi asentamalla ajoneuvoihin valvontajärjestelmiä, jotka varoittavat väsymyksen merkkejä osoittavaa kuljettajaa. AWAKE-nimisessä EU-hankkeessa kehitettiin tällaisia järjestelmiä koskevia ohjeita.