Sti

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst 

Egnethed til at køre

Egnethed til at køre

Tom flaske oven på en knust forrudeBilisterne i Europa skal opfylde mindstekrav til fysisk og mental sundhed for at få kørekort. Men de enkelte EU-lande kan indføre strengere krav.

EU-lovgivningen er blevet revideret for at give folk med epilepsi, sukkersyge og andre sygdomme, der kan påvirke deres evne til at føre bil, lov til fortsat at køre, hvis sygdommen er under kontrol.

Erhvervschauffører er underlagt skrappere kontrol af deres fysiske og mentale sundhed. De nye regler kræver, at de skal til lægeundersøgelse hvert femte år.

Spiritus, stoffer og kørsel

Bilister, der er påvirket af enten alkohol eller stoffer, er en medvirkende årsag til næsten 25 % af ulykkerne. Det koster hvert år omkring 10 000 mennesker livet i Europa. De fleste af disse uheld skyldes alkohol, men andre stoffer – medicin eller ulovlige stoffer – er et stigende problem.

Alle EU-lande har grænser for, hvor store mængder alkohol bilister må have indtaget. Der er endnu ikke fastlagt grænseværdier for andre stoffer, blandt andet fordi risiciene ikke er helt klarlagt. Det bliver mere kompliceret, når forskellige stoffer bruges samtidig – som man frygter at opleve mere og mere.

I 2006 lancerede EU det fireårige projekt DRUID for at undersøge, hvordan brugen af bevidsthedsændrende (psykoaktive) stoffer påvirker vores evne til at køre bil. Projektet har et budget på 18 mio. euro (ca. 130 mio. kroner) og er et af de største i Europa hidtil med deltagelse af forskere fra over 20 lande.

Politiet skal naturligvis også kunne kontrollere, om bilister har taget stoffer. For nylig afprøvede man som led i en europæisk-amerikansk undersøgelse (ROSITA 2pdf) ni apparater, der bruger spytprøver til at teste for stoffer – ét af dem blev fundet pålideligt nok til at kunne bruges i trafikken.

Træthed

Træthed er en faktor ved 10-20 % af alle trafikuheld. Især lastbilchauffører risikerer at blive involveret i en ulykke, der skyldes træthed. EU-lovgivningen begrænser lastbilchaufførers arbejdstider.

En måde at mindske antallet af uheld på kunne være at udstyre lastbilerne med overvågningssystemer, der advarer chaufføren, når han er ved at falde i søvn. EU-projektet AWAKE har udviklet retningslinjer for den slags systemer.