Školení řidičů

Ke získání některých kategorií oprávnění se řidiči musí zúčastnit dodatečných instruktážních programů nad rámec běžné výuky. Speciální výcvik musí v EU například absolvovat řidiči z povolání. Ti řidiči, kteří se opakovaně dopouští přestupků, se musí zúčastnit zvláštních nápravných programů, které jim pomáhají korigovat chování na silnici.

Žák autoškoly a instruktor v autěOtevření trhu s dopravou vedlo v EU k zavedení norem pro řidiče z povolání. Každý, kdo chce pracovat jako řidič, musí absolvovat výuku, projít testem a každých 5 let se dále školit.

Projekty praktické přípravy řidičů

EU financuje mnoho projektů na zlepšení odborné přípravy řidičů.

 • Projekt NovEV 
       
      
       
      
       
      hodnotil různé výukové programy pro žáky autoškol v 6 členských zemích.
 • Projekt BASIC 
       
      
       
      
       
      porovnával nové metody základní výuky používané v rámci EU. Výsledkem projektu jsou doporučení o osvědčených postupech.
 • Projekt TRAIN-ALL pdf - 57 KB [57 KB] se zaměřil na testování nástrojů a metod výuky a hodnocení řidičů na počítači.
Opakované přestupky

Řidiči, kteří opakovaně porušují předpisy nebo je poruší obzvláště závažným způsobem, zpravidla přijdou o svůj řidičský průkaz anebo dostanou pokutu. Kromě toho však musí předtím, než opět zasednou za volant, absolvovat nápravný program. Účelem těchto programů je změnit návyky těchto řidičů a naučit je zodpovědnému chování na silnicích.

Projekt ANDREA 
      
     pdf analyzuje nápravné programy pro řidiče s cílem určit, které jsou nejúčinnější a proč.

A konečně projekt DRUIDporovnává nápravné programy pro řidiče, kteří jezdili pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, s cílem navrhnout systém na hodnocení takových programů.