Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem 

Avalikud konsultatsioonid

Käesoleval leheküljel antakse ülevaade liiklusohutust käsitlevatest ELi avalikest konsultatsioonidest. Need kujutavad endast huvirühmade ja avalikkuse võimalust esitada kavandatavate liiklusohutuse alaste algatuste kohta märkusi ning teha ettepanekuid. Lisateabe saamiseks klõpsake allpool olevatel linkidel.

Käimasolevad konsultatsioonid
  • Praegu ei ole käimas ühtegi konsultatsiooni.
Varasemad konsultatsioonid