Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek 

Publications - archive

Newsletter 23: 2016 awards inspire
Nyhetsbrev 22: Distraherade förare – en allt vanligare orsak till trafikolyckor
Nyhetsbrev 21: Färre allvarligt skadade i trafiken – framtidens stora utmaning
Nyhetsbrev 20: Rundabordssamtal inspirerar till nytänkande kring trafiksäkerhet
Newsletter 19: EU takes stock of road safety policy framework
Trafiksäkerheten 2014 – Hur klarar sig ditt land?
Nyhetsbrev 18: EU:s trafiksäkerhetspris – Bryssel den 4 februari 2015
Nyhetsbrev 17: EU:s nya transportkommissionär prioriterar trafiksäkerheten
Nyhetsbrev 16: EU:s södra partnerländer satsar på trafiksäkerhet i ny transporthandlingsplan
Nyhetsbrev 15: Europeiska trafiksäkerhetsdagen 2014 – Säker och smart infrastruktur
Trafiksäkerheten 2013 – Hur klarar sig ditt land?
Nyhetsbrev nr 14: Europeiska trafiksäkerhetsstadgan – så tycker medlemmarna
Newsletter 13: Lättare straffa trafikbrott utomlands
Newsletter 12: Säkrare trafikmiljö för fotgängare
Trafiksäkerheten 2012 – Hur klarar sig ditt land?
Newsletter 11: EU vill se färre skadade i trafiken
Newsletter 10: A single driving licence for the whole EU
Newsletter 9: Youth take action to cut road deaths and boosts safety
Newsletter 8: Smarter transport systems mean safer roads
Trafiksäkerheten 2011 – Hur klarar sig ditt land?
Newsletter 7: Commission works to ensure safer vehicles
Newsletter 6: European Youth Forum for Road Safety aims to change mindsets
EU at the steering wheel of road safety
The IRT model: Developing a European Approach to the Initial Training of Motorcyclists
Newsletter 5: On the move for safer roads in Europe
Bästa metoder för trafiksäkerhet
Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet
Newsletter 4: On the move for safer roads in Europe
Ex-Post Evaluation of the Road Safety Action Programme 2001-2010
Trafiksäkerheten 2010 – Hur klarar sig ditt land?
Research projects and studies on road safety 2001-2008
Technical Assistance in support of the Preparation of the European Road Safety Action Programme 2011-2020
Newsletter 3: On the move for safer roads in Europe
CAST: Handbok för design, genomförande och utvärdering (förkortad version)
Energy and Transport in figures - 2010
Newsletter 2: On the move for safer roads in Europe
Newsletter 1: On the move for safer roads in Europe
Trafiksäkerheten 2009 – Hur klarar sig ditt land?
Energy and Transport in figures - 2009