Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem 

Publications - archive

Uudiskiri nr 23: 2016. aasta auhinnad innustavad
Uudiskiri nr 22: Autojuhi tähelepanu häirivate tegurite tõttu juhtub üha rohkem liiklusõnnetusi
Uudiskiri nr 21: Raskete liiklusvigastuste vähendamine – suur väljakutse tulevikus
Uudiskiri nr 20: Riikide külastused, et käivitada arutelu ja tekitada inspiratsiooni uueks mõtlemisviisiks
Newsletter 19: EU takes stock of road safety policy framework
Liiklusohutus 2014 – Kuidas teie riigil läheb?
Uudiskiri nr 18: Liiklusohutuse tipptaseme auhinnad – Brüssel, 4. veebruar 2015
Uudiskiri nr 17: Euroopa uue transpordivoliniku jaoks on liiklusohutus prioriteet
Uudiskiri nr 16: ELi partnerid lõunas seavad uues transporti käsitlevas tegevuskavas liiklusohutuse esikohale
Uudiskiri nr 15: Euroopa liiklusohutuse päev 2014 − Ohutu ja arukas infrastruktuur
Liiklusohutus 2013 – Kuidas teie riigil läheb?
Uudiskiri nr 14: Euroopa liiklusohutuse harta − liikmed esitavad oma seisukohad
Newsletter 13: Liikluseeskirjade jõustamist takistavate tõkete kõrvaldamine
Newsletter 12: Ohutumad tingimused jalakäijatele
Liiklusohutus 2012 – Kuidas teie riigil läheb?
Newsletter 11: Takistuste ületamine liiklusõnnetustes saadud vigastuste vähendamiseks
Newsletter 10: A single driving licence for the whole EU
Newsletter 9: Youth take action to cut road deaths and boosts safety
Newsletter 8: Smarter transport systems mean safer roads
Liiklusohutus 2011 – Kuidas teie riigil läheb?
Newsletter 7: Commission works to ensure safer vehicles
Newsletter 6: European Youth Forum for Road Safety aims to change mindsets
EU at the steering wheel of road safety
The IRT model: Developing a European Approach to the Initial Training of Motorcyclists
Newsletter 5: On the move for safer roads in Europe
Parimad liiklusohutusmeetmed
Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks
Newsletter 4: On the move for safer roads in Europe
Ex-Post Evaluation of the Road Safety Action Programme 2001-2010
Liiklusohutus 2010 – Kuidas teie riigil läheb?
Research projects and studies on road safety 2001-2008
Technical Assistance in support of the Preparation of the European Road Safety Action Programme 2011-2020
Newsletter 3: On the move for safer roads in Europe
CAST: Välja töötamise, rakendamise ja hindamise käsiraamat (lühendatud versioon)
Energy and Transport in figures - 2010
Newsletter 2: On the move for safer roads in Europe
Newsletter 1: On the move for safer roads in Europe
Liiklusohutus 2009 – Kuidas teie riigil läheb?
Energy and Transport in figures - 2009