Transport

Välismaale - Ühendkuningriik


Turvavööd

Turvavööde ja laste turvasüsteemide kasutamine on KOHUSTUSLIK.

Erandid:

 • juht tagurdamisel või tagurdava sõiduõppija juhendamisel
 • politsei-, tuletõrje- või päästeteenistuse sõidukis
 • mehhaanilist riket uuriv sõitja ärisõidukis
 • kaupu kohaletoimetav kaubaauto juht, kes teeb peatusi, mille vahemaa ei ületa 50 m
 • litsentseeritud taksojuht, kes otsib või veab sõitjaid

Vabastus turvavöö kasutamisese nõudest meditsiiniliste näidustuste tõttu

Teie arst võib otsustada, et Te ei pea meditsiiniliste näidustuste tõttu turvavööd kinnitama. Ta väljastab Teile tõendi „Certificate of Exemption from Compulsory Seat Belt Wearing”. Olete kohustatud

 • hoidma seda oma sõidukis;
 • esitama selle Teid peatanud politseinikule.

Peate teavitama ka oma kindlustusandjat.

Turvavöödeta sõidukid

Sõidukites, mis ei ole turvavöödega varustatud JA mis olid algselt selliselt valmistatud (nt vanaaegsed autod)
 • ei ole lubatud vedada alla 3-aastast last;
 • tohib üle 3-aastane laps istuda üksnes tagaistmel.

Laste turvasüsteemid

 • Alla 3-aastase lapse sõidutamisel sõiduki esi- või tagaistmel tuleb kasutada sobivat laste turvasüsteemi.
  Erand: alla 3-aastane laps võib taksos sõita laste turvasüsteemita, kui see puudub.
 • 3-aastase või vanema kuni 135 cm pikkuse või kuni 12-aastase lapse sõidutamisel sõiduki esi- või tagaistmel tuleb samuti kasutada sobivat laste turvasüsteemi.
  Erandid: sõitmisel tagaistmel
  • taksos VÕI
  • mootorsõidukis lühikese vahemaa ja ootamatu vajaduse korral VÕI
  • mootorsõidukis, kus kahe lapse turvasüsteemi tõttu on kolmanda turvaseadme paigaldamine võimatu. Sellisel juhul tuleb lapse turvasüsteemi puudumisel kasutada täiskasvanu turvavööd.
 • 12- või 13-aastane või üle 135 cm pikkune laps peab kasutama täiskasvanu turvavööd.

Liiklusohutuse direktiivi (direktiiv (EL) 2015/413/EL) artikli 8 lõikele 1 vastava käesoleval veebisaidil leiduva teabe on esitanud asjaomase riigi ametiasutused. Esitatud andmete ja kõnealuses riigis kehtivate liikluseeskirjade vahelise vastuolu korral on viimased ülimuslikud. Andmete puhul on tegemist üksnes dokumenteerimisvahendiga ja komisjon ei vastuta mingil viisil nende sisu või täpsuse eest.