Transport

Välismaale - Ühendkuningriik


Narkootiliste ainete mõju

Keelatud narkootilised ained

THC (kanep)

Metamfetamiin

MDMA (ecstasy)

Õigusaktides ei tehta vahet seaduslikel (ravimid) ja ebaseaduslikel narkootilistel ainetel, seega igaüks, kes ei ole mis tahes narkootilise aine tõttu võimeline sõidukit juhtima, on süüdi kuriteos.

 

Liiklusohutuse direktiivi (direktiiv (EL) 2015/413/EL) artikli 8 lõikele 1 vastava käesoleval veebisaidil leiduva teabe on esitanud asjaomase riigi ametiasutused. Esitatud andmete ja kõnealuses riigis kehtivate liikluseeskirjade vahelise vastuolu korral on viimased ülimuslikud. Andmete puhul on tegemist üksnes dokumenteerimisvahendiga ja komisjon ei vastuta mingil viisil nende sisu või täpsuse eest.