Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo 

Cesta do zahraničia – Spojené kráľovstvo

Informácie uvedené na tejto webovej lokalite v súlade s článkom 8 ods. 1 smernice o bezpečnosti cestnej premávky (smernica 2015/413/EÚ) pripravila Komisia. V prípade akéhokoľvek nesúladu majú pravidlá platné v Spojenom kráľovstve prednosť pred poskytnutými údajmi. Údaje majú len dokumentačný charakter a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah a presnosť.