Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst 

Podróż za granicę – Wielka Brytania

Informacje na tej stronie internetowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dyrektywa 2011/82/UE), zostały opracowane przez Komisję. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, te ostatnie mają pierwszeństwo. Informacje podano wyłącznie do celów dokumentacyjnych i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub dokładność.