Trasport

Going abroad - Ir-Renju Unit


Din l-informazzjoni f'dan il-websajt skont l-Artikolu 8(1) tad-direttiva dwar is-sikurezza fit-toroq (Direttiva (EU) 2015/413/EU) hi pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali fil-pajjiż ikkonċernat. Fil-każ ta' kunflitt bejn id-dejta pprovduta u r-regoli fis-seħħ f'pajjiż partikulari, tingħata preċedenza lil tal-ewwel. Id-dejta hi purament maħsuba bħala għodda ta' dokumentazzjoni u l-Kummissjoni ma tassumix kwalunkwe responsabbiltà għal kontenut jew l-eżattezza tagħha.