Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem 

Välismaale – Ühendkuningriik

Liiklusohutuse direktiivi (direktiiv 2015/413/EL) artikli 8 lõikele 1 vastava käesoleval veebisaidil esitatud teabe on kogunud komisjon. Esitatud andmete ja Ühendkuningriigis kehtivate liikluseeskirjade vahelise vastuolu korral on viimased ülimuslikud. Andmete puhul on tegemist üksnes dokumenteerimisvahendiga ja komisjon ei vastuta mingil viisil nende sisu või täpsuse eest.