Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo 

Cestujeme do zahraničí – Spojené království

Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice 2011/82/EU) sestavila Komise. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými ve Spojeném království mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.