Transport

Välismaale - Ühendkuningriik


Alkoholi piirmäärad

Suurim lubatud alkoholisisaldus veres [g/l]

0,8 g/l

Tavajuht0,5 g/l Šotimaal

0,8 g/l

Algaja juht0,5 g/l Šotimaal

0,8 g/l

Elukutseline juht0,5 g/l Šotimaal

Liiklusohutuse direktiivi (direktiiv (EL) 2015/413/EL) artikli 8 lõikele 1 vastava käesoleval veebisaidil leiduva teabe on esitanud asjaomase riigi ametiasutused. Esitatud andmete ja kõnealuses riigis kehtivate liikluseeskirjade vahelise vastuolu korral on viimased ülimuslikud. Andmete puhul on tegemist üksnes dokumenteerimisvahendiga ja komisjon ei vastuta mingil viisil nende sisu või täpsuse eest.