Transport

Åka utomlands - Sverige


Hastighetsgränser

Motorcyklar
Fordon under 3,5 t

Standardgränser (när det inte finns andra hastighetsskyltar) [km/tim]

Speed 50

Tätbebyggt område

Speed 70

Landsväg

Speed 110

Motorväg/motortrafikled

Personbilar och lätta lastbilar
Fordon under 3,5 t

Standardgränser (när det inte finns andra hastighetsskyltar) [km/tim]

Speed 50

Tätbebyggt område

Speed 70

Landsväg

Speed 110

Motorväg/motortrafikled

Personbilar och lätta lastbilar med släp
Fordon under 3,5 t

Standardgränser (när det inte finns andra hastighetsskyltar) [km/tim]

Speed 50

Tätbebyggt område

Speed 70

Landsväg

Speed 80

Motorväg/motortrafikled

80 km/tim för fordon med släp

Tunga lastbilar
Fordon över 3,5 t

Standardgränser (när det inte finns andra hastighetsskyltar) [km/tim]

Speed 50

Tätbebyggt område

Speed 70

Landsväg

Speed 90

Motorväg/motortrafikled

80 km/tim för fordon med släp

Bussar

Standardgränser (när det inte finns andra hastighetsskyltar) [km/tim]

Speed 50

Tätbebyggt område

Speed 70

Landsväg

Speed 90

Motorväg/motortrafikled

Uppgifterna på den här webbplatsen kommer från respektive lands behöriga myndigheter i enlighet med artikel 8.1 i trafiksäkerhetsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). Om uppgifterna strider mot ett lands gällande regler, är det de senare som gäller. Uppgifterna tillhandahålls bara i informationssyfte. Kommissionen ansvarar varken för innehållet eller riktigheten.