Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Espanja


Liikennevalot

Vilkkumaton punainen valo: Ajoneuvon on pysähdyttävä. Liikennevaloja tai niiden edessä mahdollisesti olevaa pysähtymisviivaa ei saa ohittaa.

Vilkkumaton keltainen valo: Ajoneuvon on pysähdyttävä kuten vilkkumattoman punaisen valon palaessa, ellei se ole niin lähellä liikennevaloja tai pysähtymisviivaa, että pysähtyminen olisi vaarallista.

Rastin (X) muotoinen punainen valo: Kyseisellä ajokaistalla ei saa ajaa.

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.