Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Espanja


Turvavyöt

Turvavyön ja lasten turvavarusteiden käyttö on PAKOLLISTA (muutettu direktiivi 91/671/ETY).

Turvavyön käyttöpakko ei koske seuraavia:

  • peruuttavat tai pysäköivät kuljettajat
  • vammaiset
  • henkilöt, joilla on lääketieteellinen peruste olla käyttämättä turvavyötä (lääkärintodistus vaaditaan)
  • taajamissa ajavat taksinkuljettajat (taksinkuljettaja ei ole vastuussa matkustajien turvavyön käytöstä)
  • taajamissa taksin takaistuimella matkustavat alle 135 cm:n pituiset matkustajat
  • jakelutyöntekijät, jotka purkavat tai lastaavat ajoneuvoa
  • hälytysajossa olevien hälytysajoneuvojen kuljettajat ja matkustajat
  • ajo-opettajat opetuksen aikana

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.