Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Espanja


Kypärä

ei pakollinen pakollinen

Helmet nok

Polkupyörät (alle 16-vuotiaille pakollinen;16-vuotiaille ja sitä vanhemmille suositeltava taajamissa ja pakollinen taajamien ulkopuolella)

Helmet ok

Mopot (vapautuksen voi saada terveydellisistä syistä – edellyttää lääkärintodistuksen)

Helmet ok

Moottoripyörät (myös sivuvaunulliset) (vapautuksen voi saada terveydellisistä syistä – edellyttää lääkärintodistuksen)

Helmet ok

Kevyet ja raskaat kolmipyörät (vapautuksen voi saada terveydellisistä syistä – edellyttää lääkärintodistuksen)

Helmet ok

Kevyet ja raskaat nelipyörät (vapautuksen voi saada terveydellisistä syistä – edellyttää lääkärintodistuksen)

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.