Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Espanja


Matkapuhelin

Non Mandatory

Matkapuhelimen ja muiden viestintälaitteiden käyttö ajon aikana on kielletty lukuun ottamatta handsfree-puhelimia ja -laitteita (bluetooth).

Mandatory

Handsfree-puhelimien ja -laitteiden (bluetooth) käyttö ajon aikana on sallittu. Kuulokkeiden käyttö on kielletty.

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.