Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Espanja


Huumaavat aineet

Kielletyt huumaavat aineet

Huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajo on kielletty.

Kielto ei koske lääketieteellisin perustein määrättyjä aineita, elleivät ne vaikuta ajokykyyn.

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.