Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Espanja


Kaistakohtaiset ajokiellot

Tietyille ajoneuvoille, esim. busseille, takseille, pyörille ja minibusseille, varattujen kaistojen luvattomasta käytöstä voidaan rangaista (200 euron sakkorangaistus).

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.