Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Espanja


Rattijuopumusrajat

Suurin sallittu veren alkoholipitoisuus [g/l]

0,5 g/l

Ajoneuvon kuljettajien yleinen raja-arvo

0,3 g/l

Alle 2 vuotta sitten ajokortin saaneet

0,3 g/l

Ammattikuljettajat (hälytysajoneuvot, vaarallisten aineiden kuljetukset tai erikoiskuljetukset)

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.