Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo 

Cestujeme do zahraničí – Slovensko

Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice 2015/413/EU) poskytují národní orgány dotčené země. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými v dané zemi mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.