Doprava

Cestujeme do zahraničí

Zde můžete srovnat pravidla silničního provozu v jednotlivých zemích. Nejdříve vyberte alespoň dvě země, které chcete porovnat. Poté zvolte téma, které vás zajímá. Při výběru více než dvou zemí lze srovnávat nanejvýš dvě témata. Při výběru více než dvou témat lze porovnávat nanejvýš dvě země. Vždy můžete přidat nebo ubrat další země nebo témata. V sekci Zvolená kritéria je uveden přehled vámi zvolených údajů. Pokud chcete zobrazit výsledky v podobě tabulky, klikněte na tlačítko Vytvořit srovnávací tabulku.

Vybrat zemi
Vybrat téma
Vybrat zemi
 • Všechny země  
 • Belgie  
 • Bulharsko  
 • Česká republika  
 • Chorvatsko  
 • Dánsko  
 • Estonsko  
 • Finsko  
 • Francie  
 • Irsko  
 • Itálie  
 • Kypr  
 • Lichtenštejnsko  
 • Litva  
 • Lotyšsko  
 • Lucembursko  
 • Maďarsko  
 • Malta  
 • Německo  
 • Nizozemsko  
 • Norsko  
 • Polsko  
 • Portugalsko  
 • Rakousko  
 • Řecko  
 • Rumunsko  
 • Slovensko  
 • Slovinsko  
 • Španělsko  
 • Spojené království  
 • Švédsko  
 • Švýcarsko  
Vybrat téma
 • Všechna témata  
 • Nejvyšší povolená rychlost
  • Motocykly   
  • Osobní a nákladní vozidla   
  • Osobní a nákladní vozidla   
  • Těžká nákladní vozidla   
  • Autobusy   
 • Bezpečnostní pásy   
 • Světelná signalizační zařízení   
 • Povolená hladina alkoholu   
 • Vliv jiných omamných látek   
 • Vyhrazený jízdní pruh   
 • Ochranná přilba   
 • Mobilní telefon   
 • Další pravidla   
Zvolená kritéria
ZeměTémata
   Comparative table
   ZeměTémata
   TémataZemě

   Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice (EU) 2015/413/EU) poskytují národní orgány dotčené země. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými v dané zemi mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.