Doprava

Cestujeme do zahraničí - Rumunsko


Bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček je POVINNÉ.

Výjimka:

  • řidiči vozidel taxislužby vezoucích zákazníka
  • těhotné ženy
  • ze zdravotních důvodů

Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice (EU) 2015/413/EU) poskytují národní orgány dotčené země. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými v dané zemi mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.