Doprava

Cestujeme do zahraničí - Rumunsko


Ochranná přilba

nepovinné povinné

Helmet nok

Jízdní kola

Helmet ok

Mopedy

Helmet ok

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

Helmet nok

Lehké a těžké tříkolky

Helmet nok

Lehké a těžké čtyřkolky

Informace na těchto stránkách podle čl. 8 odst. 1 směrnice o bezpečnosti silničního provozu (směrnice (EU) 2015/413/EU) poskytují národní orgány dotčené země. V případě nesouladu mezi zde uváděnými údaji a předpisy platnými v dané zemi mají přednost příslušné vnitrostátní předpisy. Uvedené informace mají výhradně charakter dokumentačního nástroje a Komise nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo jejich přesnost.